Hedegaardsagen i Fyens Stiftstidende

Hedegaardartikel

Min artikel ”Hedegaards martyrium” på nærværende blog har også været bragt i Fyens Stiftstidende 7. februar. Dog under overskriften ”Hedegaard er en farlig mand”, hvad der selvfølgelig er lidt af en skærpelse af debattonen, men OK. Det har affødt en del reaktioner, som jeg gengiver herunder. Jeg gengiver også mine svar i kursiv.

Halvorsen – en farlig mand?
Er Halvorsen en farlig mand? Ja, den muslim- og tørklædeelsker hader tilsyneladende alt, hvad der er dansk. Manden må være både blind og døv, når han ikke kan se det dybt negative i islam og dens ødelæggende hærgen over hele kloden.
Manden venter sikkert med glæde og stolthed på den dag. Der bliver indført sharialov i Danmark.
Hans evindelige bandbuller mod enhver, der formaster sig til at fremføre den mindste kritik af muslimer og islam, er snart ikke til at bære.
Er du konverteret til islam, hr. Halvorsen.
Jens. P. Mouridsen, Violvej 8, Middelfart (8. februar 2013)

Fordomsfulde og indskrænkede mennesker kan også være nyttige. Det gælder f.eks. Jens P. Mouridsen, der 8.2. beskylder mig for at elske muslimer og hade alt dansk. Det giver mig nemlig en kærkommen lejlighed til at fastslå, at jeg selvfølgelig elsker mit land. Det er netop derfor, at jeg ikke vil se det ødelagt af folk som Lars Hedegaard.
Mr. Mouridsen vil også vide om jeg er konverteret til islam. Hvorfor dog det? Jeg synes blot, at vi alle sammen skal være her.
(bragt 16. februar)

Debatsidernes nedtur
Fyens Stiftstidendes debatsider har gennem de senere år gennemløbet en stadig, alvorlig forringelse, som blev illustreret 7.2., hvor avisen bragte et ”Synspunkt” med overskriften ”Hedegaard er en farlig mand”, og hvori det hed ”Heldigvis blev det også denne gang til et gratis martyrium for den antimuslimske hadprædikant, som med nød og næppe har undgået en dom for overtrædelse af straffelovens § 266b, hvad der ufortjent skaffede ham ry som fortaler for ytringsfriheden”.
Nu er der næppe nogle blandt læserne, der mistænker indlæggets forfatter, Carsten Halvorsen, for at have forstand på straffeloven, og da ingen er forpligtet ud over evne, er det forståeligt, at han skriver indlæg, der er injurieende på en strafbar måde.
Lad os få et par kendsgerninger på plads: Lars Hedegaard har ikke ”med nød og næppe undgået en dom” Han er tværtimod blevet frikendt ved endelig dom i Højesteret i den pågældende sag.
Og hvis Halvorsen kendte straffelovens næste paragraf (266c), så ville han være klar over, at det er ulovligt at belaste folk med henvisninger til forhold, de ved endelig dom er frikendt for. Hvis Halvorsen – og Stiften – bringer flere tilsvarende indlæg, kan de straffes for bagvaskelse!
Carsten Ringsmose, Sletterødvej, Harndrup (8. februar 2013)

Gode venner har henledt min opmærksomhed på en forvrøvlet kommentar 8.2. af Carsten Ringsmose, hvor han truer mig med en anmeldelse for at overtræde straffelovens § 266c om bagvaskelse. Det gør han fordi jeg har tilladt mig at skrive, at Lars Hedegaard ”med nød og næppe har undgået en dom for overtrædelse af straffelovens § 266b”. Til ære for Carsten Ringsmose skal jeg derfor oplyse, at § 266c er undergivet privat påtale. Det betyder, at det er op til Hedegaard selv at anlægge sag ved retten, hvis han føler sig krænket. Fuldstændig som det er tilfældet med injurier efter § 267.
Spørgsmålet er herefter, om det er bagvaskelse, når jeg hævder, at Hedegaard med nød og næppe undgik en dom. Det er det i hvert fald kun, hvis der er tale om en løgnagtig påstand. For Hedegaards vedkommende blev han dømt i Landsretten og frikendt i Højesteret. Men af højesterets præmisser fremgår, at Hedegaard faktisk havde overtrådt en del af § 266b ved at udtale, at muslimer generelt begår grov kriminalitet. Men anklagemyndigheden kunne ikke sandsynliggøre, at han havde til hensigt at udbrede sit budskab til en videre kreds. Derfor blev han frikendt. Men det blev kun til en halv sejr for Hedegaard, selv om han førte sig frem som den store martyr.
(bragt 14. februar)

Halvorsen også farlig
Torsdag 7. feb. stiller Carsten Halvorsen (CH) i Synspunkt et spørgsmål: Er Lars Hedegaard en farlig mand? Han svarer selv, ja, det er han. Det er Lars Hedegaard ifølge CH, fordi han skaber had.
Jeg tillader mig at stille et modspørgsmål: Er CH en farlig mand? Ja, det er han. Med sin radikale og proislamiske indstilling er han og hans radikale medløbere yderst farlige for udviklingen i Danmark. Vi behøver bare at nævne, hvad muslimer kræver af særrettigheder i vort samfund. Hvad kræver forskellige muslimske organisationer ikke. En gang imellem tager man sig til hovedet og spørger: Er det Danmark, vi befinder os i?
Jeg har ikke had i mine øjne CH, jeg har frygt. Frygt for hvordan det skal gå, når du og dine proselytter er blevet mange nok. Jeg behøver blot at henvise til: Hvor er der vold, død, drab, revolter, undertrykkelse hver dag? Der er der fra Tunis og helt ud til Østen. Hvad er religionen? Jeg regner med, at du selv svarer.
Torben Jørgensen, Nyenstad 24, Nyborg (9. februar 2013)

Torben Jørgensen hævder 9.2., at jeg er en farlig mand. Jeg skulle endda være yderst farlig for udviklingen i Danmark på grund af min radikale og proislamiske indstilling. Jeg kan dog berolige ham og læserne med, at jeg hverken er radikal eller proislamisk.
Men jeg har den opfattelse, at de grundlovsikrede frihedsrettigheder – så som retten til at klæde sig som man vil, spise som man vil og tro som man vil – også gælder for muslimer.
Hvis der er farligt, vil jeg gerne være farlig.
(bragt 13. februar)

Oraklet fra Harndrup
Carsten Ringsmose har nu konstateret, at debatsiderne i Fyens Stiftstidende gennem de senere år har gennemløbet en stadig, alvorlig forringelse. Som illustration af denne stadige alvorlige forringelse nævner oraklet fra Harndrup debatsidernes ”Synspunkt” fra 7.2.2013.
I samme læserbrev udtaler oraklet sig på vegne af samtlige læsere af debatsiderne og konstaterer, at ingen mistænker Carsten Halvorsen for at have forstand på straffeloven. Jeg vil spørge, hvilket kendskab Carsten Ringsmose har til Carsten Halvorsens kendskab til straffeloven?
For en del år siden havde selvsamme et indlæg…. (Afsnittet udeladt, da det omhandler en tidligere sag)
Nu må jeg så konstatere, at vi, der læser Fyens Stiftstidendes debatsider og indimellem skriver indlæg til disse sider, er en del af den alvorlige forringelse, som oraklet på alle læseres vegne har konstateret, at debatsiderne har været igennem.
Nu skriver oraklet i sit læserbrev ”at ingen er forpligtet ud over evne”. Det har Carsten Ringsmose helt ret i, og med mit personlige kendskab til Carsten Ringsmose vil jeg opfordre ham til at analysere dette udsagn nøje. For selv et selvbestaltet orakel er vel ikke forpligtet over evne.
Torben Møller Pedersen, Ågade 43,Odense N (11. februar 2013)

Ringsmoses nedtur
Carsten Ringsmose angriber 8. feb. Carsten Halvorsen for at skrive det, som mange danskere sikkert mener: Lars Hedegaard er en hadprædikant, som med nød og næppe har undgået en dom(”racismeparagraffen” –sagen skulle helt til Højesteret, førend Hedegaard blev frikendt).
Carsten Ringsmose er hverken jurist eller dommer. Men fører sig frem som sådan, når han hævder, at ”hvis Halvorsen – og Stiften – bringer flere tilsvarende indlæg, kan de straffes for bagvaskelse: Hvorfra ved Carsten Ringsmose mon dette? Og prøver han at undertrykke andres (Stiftstidendes?) ytringsfrihed ved at fælde dom fra sit skrivebord i Harndrup?
Jørgen Bjerring, Magtenbøllevej 94, Vissenbjerg (13. februar 2013)

Hedegaard spreder had
Carsten Halvorsen udtaler, at Lars Hedegaard fra Trykkefrihedsselskabet er en farlig mand, fordi han taler ondt om muslimer, og det har han fået adskillige verbale tæsk for.
Jeg ved ikke om Lars Hedegaard er farlig, men had spreder han, og det gør han helt bevidst. Det er ikke ”ismen” i islam, han angriber, men mennesker i kød og blod, når han udtaler at alle muslimske mænd voldtager deres døtre, mens de lander pigernes onkler se på.
Det svarer til, at jeg vil hævde, at alle jyder misbruger deres børn på grund af sagerne fra Brønderslev, Esbjerg og Tønder.
Der skal vist en psykolog til at forklare, hvordan et menneskesyn vendt mod andre menneskers religiøse overbevisning kan være så hadefuldt, så det vil jeg afholde mig fra.
Naturligvis har Lars Hedegaard sin grundlovssikrede ytringsfrihed, som muslimerne har deres grundlovssikrede religionsfrihed, til at udtale sig som han gør. Naturligvis skal han hverken trues eller udsættes for skade på sit legeme af den grund.
Men jeg deler Carsten Halvorsens syn på muslimers ret til at være muslimer i Danmark, og at de ikke skal udsættes for disse nedladende udtalelser på grund af deres tro, men læserne skal vide, at dette synspunkt også kan medføre trusler.
Jeg kan ikke udtale mig på Carsten Halvorsens vegne, men når jeg fra tid til anden henter min post på min postadresse i Odense, er der ofte et eller flere hadefulde breve imellem skrevet af anonyme borgere, der beder mig holde op med det ”radikale pis!”
Jeg har også ved et tilfælde fundet et citat fra et af mine læserbreve på Uriasposten, hvor en ”blogger” opfordrer til at lukke munden på mig.
Jeg sidder nu ganske trygt i Bergen og sidenhen lige så trygt i Durban, så jeg har kun et skuldertræk tilovers for disse anonyme trusler, men trusler er et menneskeligt element uafhængig af kulturel baggrund.
Erik Bilsted, p.t Fløenbakken 39e, Bergen (14. februar 2013)

Grov citat-forfalskning
Stiften bringer 14.2 et læserbrev af Erik Bilsted. hvor han med et alvorligt forfalsket citat forsøger at underbygge sin påstand om, at “Hedegaard spreder had”. Erik Bilsteds citat lyder: “Alle muslimske mænd voldtager deres døtre, mens de lader pigernes onkler se på”. Lars Hedegaard sagde: “De voldtager deres egne børn. Det hører man hele tiden. Piger i muslimske familier bliver voldtaget af deres onkler, deres fætre eller deres far”.
Carsten Ringsmose, Sletterødvej 26, Harndrup (15. februar 2013)

Det minder om Chamberlain
Jeg er taknemmelig for, at Morten Uhrskov Jensen og Carsten Ringsmose samt flere har dæmpet lidt på de pro-islamiske ytringer her i avisen begyndende med 5.2., hvor lederskribenten snublede over sig selv og næsten ikke kunne få armene ned igen. Stærkt fulgt af en leder og ikke mindst et synspunkt 7.2., som giver mindelser om Chamberlain i trediverne.
Peter S. Olesen, Rolundvej 26, Gelsted (15. februar 2013)

Det evindelige “men”
Var mordforsøget egentlig ikke Lars Hedegaards egen skyld? Ønsker han bare at spille martyr? Har han måske selv iscenesat overfaldet?
Bortforklaringerne har været mangfoldige efter attentatforsøget. Det er sjældent, at det intellektuelle og moralske forfald træder så tydeligt frem som i Carsten Halvorsens indlæg “Hedegaard en farlig mand” (FS 7.2), men fejheden og infamiteten kan også udtrykkes mere diskret.
Under Muhammed-krisen blev ordet “men” flittigt brugt af mange debattører. “Jeg er selvfølgelig tilhænger af ytringsfrihed, meeen…” Nu har sætningen fået sin logiske efterfølger: “Jeg er selvfølgelig modstander af mord, men…”
Knud Bjarne Gjesing, Rudmevej 106, Ringe (15. februar 2013)

De rettroende islamofober i og omkring Trykkefrihedsskaberiet har travlt med at ville bestemme, hvad vi andre skal mene om overfaldet på Lars Hedegaard. Således også Knud Bjarne Gjesing her i Stiftstidende 15.2. Nu er det f.eks. galt, hvis nogen i forbindelse med fordømmelsen af overfaldet tilføjer et “men…” Det må man ikke. Ytringsfrihedsfundamentalisterne vil have en fuldstændig og uforbeholden fordømmelse.
MEN det skal de heldigvis ikke bestemme. Den grundlovssikrede ytringsfrihed gælder også for os andre. Vi vil have lov til fortsat at kritisere Hedegaard for hans hatespeach. Vi vil også have lov til at påpege, at endnu ingen kender motivet til overfaldet. Så klap lige hesten. (endnu ikke bragt)

Orakler og klaphatte
Til Torben Møller Pedersen: Jeg synes ikke, det er smart, at du i et indlæg (11.2), hvor du imødegår en påstand om sænket debat niveau forsøger at give manden og ikke bolden et ordentligt los ved at bruge et sarkastisk smædenavn – ”Oraklet fra Harndrup”, som du gentager flere gange i dit indlæg. Du kunne også have skrevet geniet, profeten, klaphatten, landsbytossen, eller hvad du nu kunne finde på, men ligemeget hvad er den slags et eklatant udtryk for dårlig stil. Ved at forfalde til brug af øgenavn i debatten giver du uden at ville det din modpart (Carsten Ringsmose) ret. Det må vist være en smuttter.
Steen Ørsted, Vestergade 55, Kerteminde (16. februar 2013)

Jeg påpeger blot venligt…
Uha! Man skal være forsigtig med at skrive i Stiften, for man risikerer at støde læsere, der er henslumret i den illusion, at de heldigvis mener det rigtige.
De oplysninger, man bringer, kan starte et ubændigt raseri, fordi det forstyrrer illusionen. Jeg betvivlede 8.2. Carsten Halvorsens indsigt i staffeloven, fordi han ikke fuldt ud kendte den bestemmelse, hamn skrev om. Derfor udnævnte en anden læser mig til ”oraklet fra Harndrup” 11.2. og stillede spørgsmål, som jeg svarede på.
Jeg må indrømme, at jeg ikke læser avisens referater af sager om husspektakler og jalousi-mordforsøg, og derfor var ganske uvidende om Carsten Halvorsens omfattende, personlige kendskab til straffeloven fra egne straffesager, og fra talrige anmeldelser. Hans vidtløftige adfærd har berøvet han enhver troværdighed, men han kan glæde sig over støtte fra en medkæmper, som beskyldte mig for at optræde som dommer, blot fordi jeg skrev, at ”hvis Halvorsen – og Stiften – bringer flere tilsvarende indlæg, kan de straffes med bagvaskelse”.
Han spurgte: ”Hvorfra ved Ringsmose dette?” Det kan enhver læse i den paragraf, jeg henviste til (266c). Viderespørger han, om jeg ”prøver at undertrykke andres (Stiftstidendes?) ytringsfrihed?”
Nej! Jeg påpeger blot venligt, når nogen skriver noget forkert, dumt eller kriminelt.
Carsten Ringsmose, Sletterødvej 26, Harndrup (17. februar 2013)

Jeg har bemærket, at Carsten Ringsmose har reageret på mit svar til ham 14.2. med et indlæg af hidtil uset venlighed, som stod at læse17.2. Nu venter jeg kun på, at Carsten Ringsmose vil være så venlig at erkende sin fejl, fordi han hævdede at undertegnede – og Stiften – kunne straffes for bagvaskelse for min bemærkning om, at Hedegaard med “nød og næppe” undgik en dom for overtrædelse af §266b. (endnu ikke bragt)

Reklamer

Om Carsten Halvorsen

Blogger, passenger, fhv. kulturkonsulent, cand.mag.
Dette indlæg blev udgivet i Fyens Stiftstidende, hadpropaganda, Halvorsen, Højrefløjen, islam, Lars Hedegaard, Trykkefrihedsselskabet, ytringsfrihed. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s